href="Default.aspx">Olimpus Bilgisayar Sistemleri
1-Kurulum Hizmetleri
2- Sözleşmeli Destek Hizmetleri
3-Proje Hizmetleri
4- Danışmanlık Hizmetleri

Olimpus bünyesinde deneyimli personeller sayesinde müşterilerine üreticiden bagımsız olarak teknoloji temelli Danışmanlık Hizmetleri sunmaktadır. Dört ana hizmet sunmaktadır:

Network Teknolojileri

Network Teknolojileri adı altında aşağıdaki konularda Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.

Altyapı Tasarımı; İletişim ağı omurgasındaki tüm altyapı ihtiyaçlarının karşılanacağı, farklı tipteki veri iletişim ve erişim teknolojilerini destekleyen, yedekli ve genişlemeye açık altyapı tasarımıdır. Türk Telekom servisleri ile mevcut altyapı ihtiyaçlarının entegrasyonu hedeflenir.

TCP/IP Üzerinden Çoklu Hizmet; (IP üzerinden Ses, IP üzerinden Video, IP üzerinden Multimedia teknolojileri) Internet ve özel IP omurga üzerinden farkli tipteki verinin tasinmasi hedeflenir. Tek bir fiziksel altyapi/omurga üzerinden ses, veri ve videokonferans ve bunlari barindiran uygulamalarin (e-Business, IP temelli iletisim Center vs. gibi) gerçeklestirilmesi için gerekli adimlar belirlenir.

Kurumsal İletişim Ağı Yönetimi; işletmelerin iletişim altyapılarında kullandığı aktif cihazlar ile uygulamalara uzaktan erişim yöntemiyle sağlanan çözümlerdir. Başlıcaları şöyle sıralanabilir:

 • Sistemin online olarak gözlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan analiz ve raporların oluşturulması,
 • Kapasite planlamasının gerçekleştirilmesi,
 • Envanter bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi,
 • Yazılım dağıtımı ve güncellenmesi,
 • IT'nin sağlıklı ve yüksek erişimli çalışmasının sağlanması.

İşletmelerin iletişim altyapılarında kullandığı aktif cihazlar ve uygulamaların uzaktan erişim yöntemi ile gözlenmesi, ihtiyaç duyulan analiz ve raporların olusturulması, kapasite planlamasının gerçekleştirilmesi, envanter bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi, yazılım dagıtımı ve güncellenmesi ve IT'nin sağlıklı ve yüksek erişimli çalışabilmesini sağlayacak çözümler açıklanır.

Danışmanlık Hizmetleri kapsamında, ihtiyaç duyulan teknoloji ile ilgili bir rapor oluşturulmaktadır. Bu rapor kapsamında mevcut durum incelenmekte, kısa ve orta vadeli uygulamalar tanımlanmakta ve bu uygulamalar için gerekli olan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılayan alternatif çözümler belirlenmekte ve bu alternatiflerin detaylı karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu çalışma sırasında mevcut durumda saptanan olası sorunlar ve nedenleri raporda belirtilmektedir.

Sistem Yönetim Danışmanlığı

IT ortamları karmaşıklaştıkça kolay yönetilebilir olmaktan çıkar. Bununla birlikte, IT yöneticisinin işlerini kolaylaştıran Sistem Yönetimi yazılımları mevcuttur. Bu çözümler; sistem yönetimi, uygulama ve veritabani yönetimi, iletişim ağı yönetimi, desktop yönetimi, web yönetimi ana başlıkları altında gruplandırılabilir.

Sistemlerde yasanan çok küçük problemler bile oldukça büyük zaman kaybına ve diğer maddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu kayıpların önüne geçebilmek için sistem yönetim yazılımları kullanılması gerekir. Sistem yönetim yazılımları, kritik görev sunucularını tek bir merkezden yönetmek, performanslarını gözlemlemek, kapasite planlaması yapmak ve up-time'larını yükseltmek amaçlarına yönelik etkin yönetim yazılımlarıdır.

Sistem yönetim yazilimi kullanilmasinin saglayacagi avantajlar sunlardir:

 • Uzak noktadaki sunucularda, problemlere merkezden müdahale ve çözüm imkânı,
 • Sunucuların, saglıklı ve erişilebilir olarak çalışmasının sağlanması,
 • Sistemin sürekli gözlemlenmesi (hata oluşmadan gerekli önlemin alınabilmesi ve sistem yöneticisine uyarı mesaji gönderilmesi),
 • Sunucunun oluşan hatalara göre davrandırılması, konfigüre edilebilir otomatik problem cevapları yaratılması,
 • Doğru kapasite planlamasi için önceden tahmin edilebilir ve geçmişe dönük analizler sunulması,
 • Sunucuların performans yeterliliklerinin saptanması,
 • Sunucu üzerinde çalışan uygulamaya yönelik modüller eklenerek, uygulamaların çalışırlığının gözlemlenmesi ve raporlanması,
 • Uygulama ve işletim sistemi temelinde raporlar olusturulması,
 • Sunucuların hizmet verememe süresinin en aza indirilmesi,
 • Ölçeklenebilir yapıya sahip olması.

Uygulama ve veritabanı yönetimi, sunucu üzerinde çalışan uygulamanın ve veritabanının çalışırlığının sağlanması ve performansının gözlemlenmesini sağlayan çözümlerdir.

İletişim ağı yönetimi, ağ üzerindeki topoloji keşfedilerek herhangi bir problem olması durumda uyarı gönderilmesini sağlayan bir çözümdür. Cihaz ve hat performansının gerçek zamanlı ya da geçmişe dönük raporlanmasını içermektedir.

Desktop yönetimi, firmalardaki bilgisayarların konfigürasyonunu kontrol altına almayı ve dağıtık yapıdaki organizasyonların iş yükünü, zaman kaybını ve diğer maddi kayıpları azaltmayı amaçlayan çözümlerdir. Bu sayede, çok sayıda değişik konfigürasyona sahip bilgisayarlar, daha az maliyetle ve daha az zaman ayırarak yönetilmektedir. Bu çözümün önemli noktaları şunlardır:

Uzaktaki bilgisayarlarda ortaya çıkan problemlere müdahale edebilmek amacı ile güvenlik tanımları çerçevesinde problemli bilgisayarların ekranının desktop yöneticisinin ekranında görüntülenmesiyle problemin giderilmesine çalışılması,

IT Bünyesindeki tüm PC ve sunuculara merkezi olarak tek noktadan yazılım yükleme, güncelleme, versiyon kontrol ya da silme olanaği sağlanması. Böylelikle kullanılan yazılımlarda daha kısa sürede daha az maliyetle değişiklik yapılabilmesi.

Ağ üzerindeki tüm cihazlar için;

 • Donanım envanteri toplanması (CPU, Bellek, Sabit Disk, Bios, Klavye vs.),
 • Yazilim envanteri toplanması (Desktoplardaki lisanslı, lisanssız yazılımlar),
 • Tüm bilgisayarlarda, şirket politikalarının belirlenip uygulanmasının saglanması, Yazılım ölçümü ve denetimi
gibi tüm bilgilerin raporlanmasını ve istenilen zaman aralıklarında bu bilgilerin merkezi tek noktadan güncellenmesinin saglanması.

Yardım masasına gelen tüm sistem ve kullanıcı sorunlarının tek bir veritabanında toplanarak takibi, bir bilgi bankası olusturularak aynı problem ile tekrar karşılaşıldığında kisa sürede müdahale edilmesi, servis seviyelerinin belirlenip ölçülmesi ve üst yönetime sunulmak üzere raporlar elde edilmesi.

Firmaların web sayfaları gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Şirketler web sayfalarında kendilerini tanıtma ve satış yapabilme imkânları bulabilmektedir. Bu nedenle, web sayfalarının erişilebilirliği ve ne kadar kullanıldığının ölçülmesi önemlidir. Web yönetimi ile bu bilgiler toplanarak raporlanır. Herhangi bir sorunda ilgili kişi uyarılır.

Logo Ürünleri Danışmanlığı

Olimpus Türkiye'nin en yaygın ticari otomasyon çözümü olan ve Türkiye ticari program pazarında büyük bir yere sahip, Logo Yazılım'ın ürünlerinin satış, pazarlama, teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Microsoft Ürün Danışmanlığı

Kuruluşu tamamlanan sistemlerin uzun dönemde performansını kaybetmeden çalışmasını sürdürebilmesi için, satış sonrası destek hizmetleri olarak büyük bir özen ile sürdürülmektedir. Eğitimli ve Microsoft Belgeli teknik destek personeli ile satış öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmetleri vermektedir.

5- Web Tasarımı ve Programlama Hizmetleri
6- Yazılım Hizmetleri